GRODNO I GRODZIEŃSZCZYZNA

1 DZIEŃ

 • wyjazd z miejsca zbiórki na przejście graniczne (przejazd 90 km, czas oczekiwania na granicy ok. 1-2 h)
 • GRODNO – program realizowany od ok. 11.00 -17.00 (BY**). Zwiedzanie miasta rozpoczyna się ze Starego
  zamku. Rezydencja króla Stefana Batorego – Nowy zamek. Wieża straży pożarnej, gdzie na co dzień gra
  trębacz. Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii. Batorówka, Bazylika
  Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszek, kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża
  Świętego, kościół Świętych Borysa i Gleba. Duża częśc miasta, która nazywa się «Gorodnica». Pałac hrabia
  Walickego, muzyczna szkole („krzywa ofitsina”), budynek liamusa z XVIII wieku, najstarszy teatr w Białorusi,
  zbudowany w 1775 roku, zabudowania pałacowe na placu Tyzenhauza itd. Dom, w którym mieszkała słynna
  pisarka Zofja Nałkowska. Zwiedzanie Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej. Dom Elizy Orzeszkowej. Zwiedzanie
  Muzeum E. Orzeszkowej.
 • obiadokolacja (dania kuchni białoruskiej), nocleg

2 DZIEŃ

 • śniadanie , wykwaterowanie
 • Twierdza Grodzieńska Fort nr 2. Jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej.
  Zbudowano go w latach 1913-1915. W czasie II wojny światowej teren fortu był wykorzystany przez
  hitlerowców jako miejsce masowych egzekucji cywilów i jeńców wojennych.
 • ŚWIĄCK – Zespół pałacowo-parkowy i pałac hrabiego Wołłowicza, zbudowany w XVIII w. królewskim
  architektem Giuseppe de Sacco dla starosty grodzieńskiego, magnata, hrabiego Wołłowicza.
 • SOPOĆKIN – Nazwa według legendy pochodzi od imienia niejakiego pana Sopoćko, któremu w 1513 r. król
  Zygmunt Stary podarował tą ziemie. Atrakcją miasteczka jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
 • SONICZE – Kanał Augustowski – unikatowy obiekt, pomnik historii i kultury XIX wieku.. Długość kanału 101,2
  km, w tym 23 km znajduje się na terenie Białorusi. Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO.
 • Śluza żeglugowa „Dąbrówka” – Brzegi śluzy łączy most zwodzony, który jest napędzany, jak i w dawnych
  czasach, ręcznie. Śluza żeglugowa „Niemnowo” – Czterokomorowa śluza na której kończy się szlak wodny,
  zwany kanałem Augustowskim.
 • Rejs statkiem po Kanale Augustowskim
 • obiad regionalny , wyjazd w kierunku przejścia granicznego
 • przyjazd na miejsce zbiórki
Wycieczki dla firm
2 dni
od 370 zł/os.
przy grupie min. 40 uczestników

Oferty specjalne

Masz pytania? Zadzwoń!
85 664 24 24