BIAŁOWIEŻA – DAWNO TEMU W PUSZCZY

  • wyjazd z miejsca zbiórki
  • REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW – w dużych zagrodach przebywają tutaj najwięksi przedstawiciele ssaków Puszczy Białowieskiej: żubr, jeleń, łoś, sarny, dziki oraz duże drapieżniki: wilk i ryś. Można tu również zobaczyć Konika polskiego, który jest potomkiem Tarpanów, a także Żubronia, mieszańca pomiędzy żubrem a krową.
  • MUZEUM PRZYRODNICZO – LEŚNE – Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt). W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne).
  • PARK PAŁACOWY
  • ŚCIEŻKA EDUKACYJNA ” REZERWAT SZAFERA”
  • przyjazd na miejsce zbiórki
Szkolne
1 dzień
od 80 zł/os.
przy grupie min. 42 uczniów + 3 opiekunów gratis

Oferty specjalne