SZLAK TATARSKI

  • wyjazd z miejsca zbiórki
  • KRUSZYNIANY – Meczet muzułmański – Wieś Kruszyniany w XVII wieku została nadana przez króla Jana III Sobieskiego Tatarom, którzy wzięli udział w wojnie z Turkami stając po stronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Społeczność tatarska po osiedleniu się zbudowała meczet, który po raz pierwszy wspomniany jest już w dokumentach z 1717. Obecny został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku lub w pierwszej połowie XIX wieku
  • SOKÓŁKA – Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie znajdują się eksponaty związane z życiem i działalnością Tatarów na ziemiach Polskich. Poza tym: cerkiew p.w. Aleksandra Newskiego z piękną ikoną Ostatnia Wieczerza i ruchomą XVI- wieczną Matki Boskiej, rynek miejski
  • SUPRAŚL – spacer z pilotem
  • SILVARIUM – spacer z pilotem
  • przyjazd na miejsce zbiórki
Wycieczki szkolne
1 dzień
od 70 zł/os.
przy grupie min. 42 uczniów + 3 opiekunów gratis

Wycieczki - oferta specjalna

Masz pytania? Zadzwoń!