WARSZAWA – JUDAICA

  • wyjazd z miejsca zbiórki
  • MUZEUM HISTORII ŻYDÓW W POLSCE (bilet plus usługa przewodnicka) – nowootwarte, nowoczesne muzeum, które prezentuje historię żydowskiego osadnictwa na terytorium polski oraz kulturę i religię judaizmu (wystawa stała i czasowa)
  • SZLAKIEM WSPÓLNEJ HISTORII – Wędrówka śladami 1000 letniej wspólnej historii dwóch narodów polskiego i żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki tolerancji i jej aspektów państwo– i kulturotwórczych.
  • przyjazd na miejsce zbiórki
Szkolne
1 dzień
od 95 zł/os.
przy grupie min. 42 uczniów + 3 opiekunów gratis

Oferty specjalne