Poniżej przedstawiamy tekst art. 15k specustawy, który opisuje odstąpienie od umowy z imprezy turystycznej w czasie COVID-19:

„Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.”

Zgodnie z powyższym artykułem odstąpienie od umowy staje się skuteczne po 180 dniach.  Każde biuro podróży ma 180 dni na rozpatrzenie rezygnacji i wszczęcie procedury odzyskiwania zaliczki, i kolejne 14 dni na realizację wypłaty zaliczki w całości lub pomniejszonej o nieodzyskane zaliczki od kontrahentów.
Kontrahenci również mają 180 dni na rozpatrzenie prośby o zwrot oraz wypłatę przesłanej do nich zaliczki.
Zatem cały proces odzyskiwania zaliczek i zwrotów może potrwać do 194 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z wycieczki.

 

Witamy na stronie z ważnymi dokumentami jakie przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa.

Na tej stronie znajdą Państwo linki do szczegółowych informacji dotyczących:

Na pierwszej z podstron umieszczone są do pobrania pliki z ogólnymi warunkami ubezpieczenia naszych turystów na wycieczkach krajowych oraz zagranicznych, a także certyfikat potwierdzający turystyczną gwarancję ubezpieczeniową naszego biura podróży.

Druga z podstron zawiera za to wiele cennych informacji dla wszystkich nauczycieli, którzy planują zorganizować wycieczkę szkolną. Skupiamy tam się głównie na kwestiach prawnych, niemniej jednak w każdej innej również chętnie służymy pomocą.

Masz pytania? Zadzwoń!